2013. április 7., vasárnap

Tamás

A minap - mivel ágyban fekszem és nem tudtunk elmenni az istentiszteletre - a Kossuth Rádióban egy görög katolikus misét hallgattam, ahol a hitetlen Tamás volt a téma. Arról beszéltek, hogy ez a jelenet valójában Tamás megtérését jelképezi, amikor Tamás így felelt: "Én Uram, és én Istenem!". Amikor elhiszi végre, hogy valóban Jézus jelent meg előtte.
Elgondolkodtam, hogy én mennyire hiszem ezt el. Aztán megvitattam magamban, hogy efelől nincs kétségem, hogy ezt elhiszem-e vagy sem, mert elhiszem. Inkább az a baj, hogy sokszor eltávolodom az Úrtól. A mindennapok zajai, a munka, a háztartás, a megfelelés csak sodor magával és nem marad időm az elcsendesedésre. Ez a blog (is) nyújtja számomra a lelki feltöltődést, az önvizsgálatot, az Úrral való személyesebb kapcsolatot.

"Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: "Békesség néktek!" És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak." Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: "Láttuk az Urat." Ő azonban ezt mondta nekik: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem." Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: "Békesség néktek!" Azután így szólt Tamáshoz: "Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő." Tamás pedig így felelt: "Én Uram, és én Istenem!" Jézus így szólt hozzá: "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek." János 20, 19-29


Caravaggio: Hitetlen Tamás


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kincset érő szavad:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...