2012. május 27., vasárnap

Pünkösd - Pentecost

Pünkösd nélkül nem tudom elképzelni a keresztény hitet. A Szentlélek nélkül nem tudom elképzelni a hívő életet. A Szentlélek a kulcsa mindennek. Ezáltal erősödünk az Úrban, ezáltal cselekesszük a jót és ezáltal leszünk igazi hívőkké. 

Milyen jó érzés lehetett az apostoloknak, amikor leszállt rájuk a Szentlélek. Először biztosan megijedtek, mert ugye tüzes nyelvek jelentek meg előttük, de aztán érezték, hogy ez valami csoda: nyelveken beszélnek.

"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak." (ApCsel 2,2-4)

Hálás vagyok Jézusnak a Szentlélekért, mert én is megkaptam! :) Te hogy vagy ezzel?

Forrás/Source: Simon András Galériája

Without Pentecost I cannot imagine the Christian Faith. Without the Holy Spirit I cannot imagine the Christian Life. The Holy Spirit is the key of everything. By this we can stronger in the Lord, by this we do the best and by this we will be true Christians. 

"When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance." (Acts 2:2-4)

Thanks Jesus for the Holy Spirit! I am grateful for it, because I have it! :) How about you?


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kincset érő szavad:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...